Lokalizacja

Lokalizacja

Miejsce konferencji

 

 Wydział Zarządzania AGH
ul. Antoniego Gramatyka 10
33-332 Kraków